Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het RB (Register Belastingadviseurs) van toepassing.