Salaris- en personeelsadministratie

Uw medewerkers zijn de spil van uw organisatie en u vindt het belangrijk dat alles met betrekking tot de salarisadministratie tot op de puntjes is geregeld. Wij bieden u hier graag de juiste tools en begeleiding bij.

Als werkgever dient u te voldoen aan complexe sociale en fiscale wetten, regels en CAO-bepalingen. Onze professionals van de salarisadministratie volgen de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen, loonbelastingen en CAO’s op de voet.

Verwerking salarisadministratie

De werkzaamheden voor de salarisadministratie gaat volledig digitaal, wij werken met een vaste planning en na verwerking kunt u alle stukken die relevant zijn voor de betreffende salarisperiode in uw eigen online loondossier raadplegen en downloaden. Dit kan ook via uw mobiele apparaten via de app die beschikbaar is.

Overige werkzaamheden

Naast de reguliere verwerking van de salarisadministratie kunnen wij ook:

  • opstellen en beoordelen van arbeidscontracten
  • opstellen en beoordelen van personeelsreglementen
  • adviseren over ontslagvraagstukken
  • adviseren over CAO-vraagstukken
  • begeleiden bij certificeringstrajecten (zoals Paychecked, SNA-keurmerk)
  • begeleiden bij inrichting personeelsadministratie