De nieuwe KOR: Is dat een interessante regeling kleine ondernemers?

3 MIN LEZEN Het heeft even geduurd maar in het Belastingplan 2019 is eindelijk een voorstel gedaan voor een nieuwe Kleine Ondernemersregeling. Ik was erg benieuwd of de nieuwe KOR dit keer wel echt voor de kleine ondernemers is. De huidige KOR Op grond van de huidige KOR krijgt een ondernemer die voldoet aan de […]

3 MIN LEZEN

Het heeft even geduurd maar in het Belastingplan 2019 is eindelijk een voorstel gedaan voor een nieuwe Kleine Ondernemersregeling. Ik was erg benieuwd of de nieuwe KOR dit keer wel echt voor de kleine ondernemers is.

De huidige KOR

Op grond van de huidige KOR krijgt een ondernemer die voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de KOR een vermindering van de af te dragen btw. De huidige voorwaarden voor toepassing van de KOR zijn: de ondernemer is een natuurlijke persoon (1), gevestigd in Nederland (2), de verschuldigde btw is na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.845 (3) en de ondernemer voldoet aan de administratieve verplichtingen (4).

Omdat de huidige KOR aansluit bij het bedrag aan af te dragen btw in plaats van bij de omzet van een ondernemer kunnen ook grote ondernemingen gebruik maken van deze regeling. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die voornamelijk vrijgestelde prestaties verricht en daarnaast een kleine omzet geniet in het kader van btw-belaste prestaties. Een andere situatie die kan voordoen is dat een ondernemer een gigantische omzet geniet, maar tevens veel kosten maakt met als gevolg dat er in beginsel een relatief klein bedrag aan btw is verschuldigd en dus de KOR kan worden toegepast. In beide voorbeelden kunnen kleine ondernemers de KOR niet toepassen. De huidige KOR schiet zijn doel voorbij. Het is naar mijn mening dan ook hoog tijd om een nieuwe KOR te introduceren.

De nieuwe KOR

Ook de wetgever vond het hoog tijd om de nieuwe KOR te introduceren. In het Belastingplan 2019 is een nieuwe regeling voorgesteld welke op 1 januari 2020 in werking moet treden. De nieuwe KOR kan worden toegepast door zowel natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) als rechtspersonen (zoals BV’s) en als de omzet op jaarbasis minder bedraagt dan € 20.000. De ondernemer is bij toepassing van de KOR ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen.

Bij gebruik van de KOR mag geen btw in rekening worden gebracht. Ook mag de aan de ondernemer in rekening gebrachte btw volledig niet in aftrek worden gebracht.

Een regeling voor kleine ondernemers?

De nieuwe regeling gaat rekening houden met de omzet van de ondernemer en niet meer met de afdracht. Mijns inziens is dit een grote vooruitgang. De grootte van een onderneming wordt namelijk voor een groot deel bepaald door de omzet.

Voordelen:

  1. De regeling is ook flink vereenvoudigd door geen vermindering van de af te dragen btw toe te kennen, maar een vrijstelling.   Daarmee is het meteen ook een vrijstelling voor het doen van btw-aangifte en bijbehorende administratieve verplichtingen. Ik denk dat kleine ondernemers hier veel aan hebben, omdat het bijhouden van administratie en het doen van btw-aangifte nogal arbeidsintensief kan zijn.
  2. De ondernemer is bij toepassing van de KOR ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen.

Of de regeling een financieel voordeel oplevert is nog maar de vraag.

Nadelen:

  1. De ondernemers dragen geen btw af, maar brengen deze ook niet in rekening. Een klant kan dat vervelend vinden, omdat deze wel graag zaken wil doen met btw-plichtige ondernemingen, zoals verhuurders met btw.
  2. De btw die aan de ondernemer in rekening wordt gebracht is echter niet aftrekbaar. Dus een klant ontvangt ook geen btw-teruggave meer, ook niet bij grote investeringen. Dus dit kan niet interessant voor starters bijvoorbeeld.
  3. De regeling werkt meteen voor 3 jaar.

Gelukkig is het toepassen van de nieuwe KOR straks optioneel en kunnen ondernemers waarvoor het financieel niet gunstig is ervoor kiezen de reguliere btw-regels toe te passen. Kortom, de nieuwe regeling is administratief een flinke vereenvoudiging en daarom ook gunstig. Of dit opweegt tegen het financiële nadeel (geen aftrek van voorbelasting), is nog maar de vraag. Ik denk dat dit van geval tot geval moet worden beoordeeld.

Bron: Nextens.nl